Kommunikatsiooni töörühm tuleb kokku.

10.02.2017

17.02.2017.a. saavad Tapal kokku Eesti Leader Liidu kommunikatsiooni töörühma liikmed.

Eesti Leader Liidu arenguhüppe koolitusel moodustati Eesti Leader Liidu liikmetest kommunikatsiooni plaani koostamise töörühm. Koolituse üheks eesmärgiks on, et organisatsioonis ja liikmetevahel on toimiv sise- ja väliskommunikatsioon, liikmeskond valdab erinevaid kommunikatsiooniprotsesse ja on kokkuhoidev ning organisatsioon tegutseb võimekalt. Teisel arenguhüppe koolituspäeval moodustatud kommunikatsiooni töörühm alustas oma tööd juba novembris 2016.a.

Pilt: Teise arengupäeva kolituspäev, koolitaja Priit Põiklik (Pilt: Piret Leskova).

Kommunikatsiooni töörühm koguneb sellel korral Järvamaal. Kohtumisel on kavas on kokku võtta materjal, mis sai koostatud novebris, detsembris ja ka viimasel koolituspäeval veebruaris, Hiiumaal. Kahepärvasel Hiiumaa koolitusel olime nii produktiivsed, et lõpuks sai sõnastatud ka Eesti Leader Liidu visioon ja missioon, millest lähtuvalt saab töörühma hakata vormima juba meie kommunikatsiooni strateegiat ja eesti Leader Liidu kaanepilti.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht