Korraline kohtumine Maaeluministeeriumis

05.03.2019

5. märtsil 2019

Sügisel 2018 kokku lepitud plaani alusel kohtub Eesti Leader Liit vähemalt korra kvartalis Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna inimestega, kelle vastustusalasse kuulub LEADER. Korralised kohtumised annavad võimaluse jooksvalt kursis olla üksteise murede ja töövõitudega ning vältida suhtlemist ametlike taotluste ja pöördumiste vahendusel.

5. märtsi kohtumisel osalesid Olavi Petron, Kai Kalmann ja Taavi Kurvits Maaeluministeeriumist ning Valdek Haugas, Kristiina Tammets ja Triin Kallas Eesti Leader Liidust.

Teemad:

1. ELARDi asepresident Kristiina Tammets oma tegemistest ja plaanidest

2. Leader tegevusgruppide kvaliteedimõõdikutest ja enesehindamisest

3. Võimalikest muutustest KTG-de maastikul, maapiirkonna mõiste jms

4. Uuringud ja andmete kogumised (nt sotsiaalfondidesse sobivad Leader projektid)

5. Kavandatavad üritused ja kohtumised

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

info@leaderliit.eu