Kutse kogukonna arendamise inspiratsioonipäevale Tartus

31.08.2023

19. septembril 2023

Kutsume Teid ja teie organisatsiooni esindajaid Eesti esimesele kogukonna arendamise inspiratsioonipäevale KAI, mis toimub 19. septembril Tartu Ülikooli Raamatukogus

Ootame osalema kõiki, kellele on kogukondade käekäik oluline – kohalike omavalitsuste töötajaid, kogukondade arendajad ja eestvedajad ning kõiki teisi huvilisi! See on ühine mõtteruumi loomise koht kogukondade arendamise vajalikkusest ja võimalustest Eestis, mis annab uusi tutvuseid, värskeid ideid ja teadmisi kogukonna arendamisest. 

Räägime kaasaegsest ressursipõhisest lähenemisest kogukondade arendamisel. Päeva võtmeesinejateks on: 

  • Dagmar Narusson (PhD) – Tartu Ülikooli kogukonnatöö õppejõud ja sotsiaalse innovatsiooni teadur, avatud dialoogi praktik;
  • Cormac Russell – kogukonnaarenduse valdkonna eestkõneleja maailmas, Northwesterni Ülikooli õppejõud ning ressursipõhise kogukonna arendamise teadus-, arendus- ja koolitusasutuse Nurture Development asutaja ja juht.

Päev on ka avastardiks Siseministeeriumi strateegilisele partnerlusele “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine aastatel 2023–2026”. (Loe rohkem: lendlehest).

Läbi töötubade, kus tutvustame strateegilise partnerluse järgmise nelja aasta tegevusi kogukondade arendamise suunal, on ka võimalus tuua ise pildile oma kogemus kogukonna arendamisest.

Registreeri hiljemalt 11. septembril järgmisel lingil: https://forms.gle/wcRYrcYKYHyTdPQT9


Kohtumiseni! 

Eesti Rahvaülikoolide Liit
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
Eesti Koostöö Kogu
OÜ Toimevõimendi