LEADER/CLLD kohtumine Büsselis

25.05.2017

31.05.2017.a toimub LEADER/CLLD teemaline kohtumine Brüsselis, kus osalevad ka Eesti Leader Liidu esindajad.

Eesti Leader Liidu tegevjuht Piret Leskova ja Kristiina Tammets (Eesti Leader Liidu esindaja ELARDis, ELARD president) viibivad seoses LEADER/CLLD kohtumisega lähetuses Brüsselis 29.05 – 01.06. 2017. aasta.

Maaelu arengu poliitika uuendamine 2021-2027 programmiperioodil:

  • Euroopa Liidu maaelu arengu poliitiline kava ja tuleviku suunad;
  • Integreeritud maaelu areng ja LEADER / CLLD: kohaliku ja piirkondliku tasandi kogemused;
  • Positsioonid ja ühised jooned: Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2021-2027, Euroopa Maapiirkondade Liikumise (European Countryside Movement) tegevuskava, Euroopa Maaelu Manifest (European Rural Manifesto), Cork 2.0 deklaratsioon ja ÜPP uuendamine, Båstad positsioonid, ESI uuendamise raamistik.

Paneeldiskussioon:

– Mis roll on alt-üles lähenemisviisidel maaelu arengus tulevikus?

– Kuidas tugevdada kohaliku taseme osalust maaelu poliitika eesmärkide saavutamiseks?

Osalejad üritusel on kohalikud tegevusgrupid (LAGs) ja LEADER võrgustikud, Euroopa Parlamendi saadikud, Euroopa Komisjon, Euroopa maaelu arengu võrgustik (ENRD), koostöö partnerid üle Euroopa jne.

 

Ürituse Inglise keelne kava ja tutvustus.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
info@leaderliit.eu