LEADER ettevalmistava perioodi määruse eelnõu on kättesaadav e-õiguses

12.09.2014

Põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusele ettevalmistava perioodi LEADER määruse eelnõu: "LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord".

Arvamust on võimalik avaldada Eesti Leader Liidu kaudu kuni 23. septembrini.

Arvamused ja ettepanekud palume saata e-postile info@leaderliit.eu

Arvamuste avaldamiseks ja ettepanekute tegemiseks tutvu  "LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord"eelnõuga ja seletuskirjaga.

Iga ettepanek ja arvamus on teretulnud!

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
555 373 60