LEADER infokiri

03.10.2018

Infokirja fookuses on 24. septembril 2018 Saaremaal toimunud seminar "Multifond – kas kena möte?". Üritus korraldati koostöös Leader Liidu, Saarte Koostöökogu ja Hiidlaste Koostöökoguga.

ARUKATE KÜLADE TEEMALEHT

Maaeluvõrgustiku "Arukate külade" teemaleht täieneb pidevalt. Eestikeelset videot saab vaadata siit.

Arukate Külade (Smart Villages) kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele ja kogukondadele, mis tegelevad nii olemasolevate tugevuste ja väärtustega kui arendavad välja uusi võimalusi.

Nende külade puhul täiustatakse traditsioonilisi ja uusi võrgustikke ning teenuseid digitaal- ja telekommunikatsioonitehnoloogia ja innovatsiooniga ning lõigatakse senisest enam kasu vajalikest teadmistest.

Eesmärk on tõsta kohalike elanike ja ettevõtete heaolu!

Olge kursis uudistega ja sündmustega: www.maainfo.ee/smartvillages

LEADER infokirja koostab ja annab välja: