LEADER määrus läheb muutmisele

19.09.2016

LEADER tegevusgrupid andsid oma sisendi määruses muudatuste tegemiseks.

Eesti Leader Liit kogus LEADER tegevusgruppide ettepanekuid LEADER-määruse muudatuste osas ning esitles neid Maaeluministeeriumile 19. septembril. Kohtumisel andis Eesti Leader Liit täiendavaid selgitusi ühe või teise muutuse vajalikkusest ning kirjeldas LEADER-määruse kitsaskohtade tõttu tekkinud olukordi.

Kohtumisel osales Eesti Leader Liidu poolt:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht