LEADER seminar "LEADER/CLLD tulevik Eestis"

18.10.2017

17.10.2017.a. toimus Simisalu loodusmajas LEADER tegevusgruppide, Maaeluministeeriumi ja Maamajanduse Infokeskuse esindajate kohtumine, kus arutati "LEADER/CLLD tulevikku Eestis.

LEADER seminaril vaadati teiste maade CLLD rakendamise kogemusi (Rootsi, Portugal ja Saksamaa), arutati LEADER põhimõttel erinevate fondide rakendamise üle uuel programmperioodil (multifondid 2020+).

Ülevaate hetkeseisust ja teiste maade kogemustest CLLD rakendamisel andis Kristiina Tammets (ELARD, ELL, TAS). Ülevaade Euroopa rannikualade kogukondade toetamisest pärast 2020.a (kättesaadava info baasil) ja lühiülevaate J.L.P. Pascua artiklist "LEADER lähenemine ja kohalikud tegevusgrupid EL uue programmperioodi strateegilises vaates"  tegi Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskusest.

Vahekokkuvõte CLLD/multifondid 2020+ küsitlusest tegi Piret Leskova, Eesti Leader Liit.

Seminari teises osas arutati LEADER kohalike tegevusgruppidega teiste fondide kasutamise võimalustest 2020+ ning LEADER tegevusgruppidel oli võimalus esitada oma nägemusi ja ootusi tulevikule 2020+. 

Kindlasti tuleb selliseid koosolekuid veel ja sellel teemal on meil veel LEADER tegevusgruppidega palju arutada. Toimunud seminari võib pidada esmaseks sissejuhatuseks, et arutada mitmete erinevate osapooltega suuremas ringis multifondide/CLLD 2020+ tuleviku teemadel. 

Lisainfo:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu