LEADER tegevusgruppide ettepanekud esitati ministeeriumile

08.09.2017

Eesti Leader Liit esitas maaeluministeeriumile LEADER tegevusgruppide ettepanekud LEADER määruse nr 11 muutmise kohta.

LEADER tegevusgruppide poolt saabus Eesti Leader Liidule rohkelt ettepanekuid ja arvamusi LEADER määruse muudatuste eelnõu kohta. Eesti Leader Liidu poolt koondatud ettepanekud saadeti 08. septembril maaeluministeeriumile, kokku tehti 21 ettepanekut LEADER määruse muudatuste eelnõusse.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu