Leader tegevusgruppide seas on tähtsate otsuste langetamise aeg

27.04.2015

Leader tegevusgruppi, MTÜ Arenduskoda, üldkoosolek kinnitas oma piirkonna Leader strateegia 2014-2020 ning tegevusgrupp langetas ka otsuse astuda Eesti Leader Liidu liikmeks.

21. aprillil 2015 kinnitas MTÜ Arenduskoja üldkoosolek "MTÜ Arenduskoda LEADER tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020",  koos dokumendi juurde kuuluvate lisadega.

Samal koosolekul kinnitati ka MTÜ Arenduskoda 2014. a majandusaasta aruanne.

Samuti kiitis üldkoosolek heaks perioodil 2014-2020 kaks elluviidavat rahvusvahelist koostööprojekti: "Kestlik ettevõtlus maal" (eeldatavad koostööpartnerid on LEADER tegevusgrupid Eestist, Soomest ja Lätist) ning "Rahvusvaheline koostöö säästva turisimi arenguks rahvusparkidega piirkonnas"  (eeldatavad koostööpartnerid on LEADER tegevusgrupid Eestist, Lätist, Sloveeniast ja Portugalist). 

Samal päeval toimus MTÜ Arenduskoda juhatuse koosolek, kus otsustati astuda MTÜ Eesti LEADER Liidu liikmeks.

 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht