Maaelu arengukava 2014–2020 seirekomisjoni 13. istung

07.06.2018

Eesti Leader Liitu esindab seirekomisjoni 7. juuni istungil Rafael Milerman.

Seirekomisjoni 13. istungi sisu:

·         MAK 2014-2020 2017. aasta seirearuande tutvustus 

·         MAK 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamine 2017. aastal 

·         Ülevaade MAK 2014-2020 2017. aasta teavitustegevusest 

·         Toetuspettuste vähendamine 

 

Lisainfo: 

Rafael Milerman
Eesti Leader Liit
rafael.milerman@gmail.com