Maaelu arengukava seirekomisjoni 15. istung

11.06.2019

11. juunil 2019

MAK 2014–2020 seirekomisjoni  15. istung  toimus 11.06.2019 Maaeluministeeriumi suures saalis. Eesti Leader Liidu esindajana osales juhatuse liige Rafael Milerman.

PÄEVAKAVA

  • MAK 2014–2020 2018. a seirearuande tutvustus – Paula Talijärv
  • Ülevaade MAK 2014–2020 2018. aasta teavitustegevustest – Kertu Kärk
  • MAK 2019. aasta vahehindamise tulemuste tutvustus – PMK
  • Ülevaade MAK 2014–2020 meetmete rakendamise hetkeseisust – Kadri Koel
  • Ülevaade MES nõustamisteenusest – Leho Verk

 

Vahehindamise aruandest mõned faktid LEADER meetme kohta 2018. a. seisuga:

  1. maaelanikkonna osakaal, keda hõlmavad kohaliku arengu strateegiad, on tõusnud 63,84%ni (105,7% eesmärgist)
  2. toetatud projektide abil loodud töökohtade arv (LEADER) on 592,5 (211,6% eesmärgist)
  3. piirkondlike arengustrateegiate koostamisse kaasati 9286 isikut, strateegiate tutvustamise üritustel osales 11017 ja elavdamisüritusel osales 15406 isikut.

 Hindamisaruande koostajate soovitused:

• Anda võimalus rakendada multifonde.

• Pidada töökohtade loomisele olulisemaks töökohtade säilitamist ning soodustada ja soosida uute ja innovaatiliste lahenduste rakendamist ettevõtetes.

• Lihtsustada ühisprojektide nõudeid. Lubada tootearendust teha lisaks ühisprojektidele ka investeeringuprojektides.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

triin@leaderliit.eu