Maaeluministeeriumis olid koos MAK 2014-2020 seirekomisjoni liikmed

02.06.2016

Toimus Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seirekomisjoni üheksas istung.

Maaeluministeeriumi suures saalis toimunud MAK 2014-2020 seirekomisjoni istungit juhatas ning istungi sissejuhatuse tegi seirekomisjoni esimees Marko Gorban. Päevakorras oli viis teemat:

  1. Meetme „Piirkondlik veekaitse toetus“ tutvustamine arvamuse esitamiseks – Eike Lepmets
  2. MAK 2014–2020 seirearuande tutvustus perioodi 2014–2015 kohta – Stella Vogt
  3. MAK 2014–2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamise uuringute tutvustus – Livi Rooma
  4. Ülevaade MAK 2014–2020 2015. aasta teavitustegevustest – Kristo Mäe
  5. Ülevaade MAK 2014–2020 meetmete rakendamise hetkeseisust – Siiri Järvesaar

Ettekannete järgselt vastati tekkinud küsimustele ning istungi lõppedes tegi kokkuvõtte toimunud istungist Marko Gorban. Istungil tehtud otsuseid ja tekkinud küsimusi on võimalik lugeda istungi protokollist. 

 Eesti Leader Liidust osales seirekomisjoni istungil Piret Leskova.