Maaeluorganisatsioonid kohtusid Riigikogus SDE fraktsiooni esindajatega

08.12.2017

06.12.2017.a. kohtusid Riigikogus Eesti Leader Liidu ja Eesti Külaliikumine Kodukant esindajad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindajatega, Tanel Talve eestvedamisel.

Kohtumise teemaks oli maaelu maine. Ühiselt arutleti selle üle, et kuidas mõistavad näevad toetavad ja viivad ellu maaelu tegevusi erinevad maaeluorganisatsioonid ja kui oluline on kõigi poolt anda positiivseid signaale. Kohtumisel tutvustati ka Eesti Külade XII Maapäeva manifesti  ja toodi esile maaelu arendamise murekohad, näiteks nagu puudulik maaelu koordineerimine ja juhtimine (jaguneb mitme ministeeriumi vahel), kogukondade vähene kaasatus otsustusprotsessidesse, maa – ja linnapiirkonna vähene koostöö ja sidususe puudumine jms.

Eraldi märgiti olulisust ja vajadust suurendada kogukondade rolli Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamisel. Euroopa Liidu uueks eelarveperioodiks 2021-2027 on vajalik, et Eesti võtab kasutusele CLLD (Community Led Local Development – kogukonna juhitud kohalik areng) ja multifondid, et tagada kohalikele vajadustele kõige paremini vastavad investeeringud. CLLD efektiivseks rakendamiseks on vaja luua lihtne reeglistik, mis võtab arvesse erinevate struktuurifondide reeglite maksimaalset ühtlustamist. Peame oluliseks, et CLLD rakendamist koordineerib riigi tasandil üks ministeerium ning toimib hea koostöö ja dialoog kõigi seotud osapoolte vahel.

Pärastlõunal toimus ka maaeluorganisatsioonide kohtumine Maaeluministeeriumis, Maaeluministeriga hr. Tarmo Tammega, kus jätkati samal teemal arutelu.

Lisainfo:

Valdek Haugas
Eesti Leader Liit
juhatuse esimees
info@leaderliit.eu