Maaeluvõrgustiku Leader-lähenemise tagasiside õppereis-seminar

21.08.2014

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo korraldas õppereis-seminari maaeluvõrgustiku valdkondlike tegevuste hindamiseks ja tulevikutegevuste planeerimiseks. Tutvuti kuue erineva LEADER projektiga Tartu- ja Valgamaal.

Õppereis-seminaril oli mõeldud maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmetele, Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kogukonna juhitud kohaliku algatuse valdkondlikus töögrupis osalejatele ja püsihindajadtele ning eelmise perioodi strateegiate hindamiskomisjoni liikmetele.

 LEADER projektidest Tartumaal külastati kahte projekti:

 Rahinge Spordiklubi "Rahinge Ekstreempargi harjutamis- ja puhketingimuste parendamiseks tehnika ja vahendite soetamine", projekti tutvustas  Rinaldo Bachmann;

Jaago talu käsitöömaja "Käsitöömaja väljaehitamine, töövahendite soetamine ja kodulehe loomine", projekti tutvustas Inga Talvis.

Valgamaal tutvuti nelja LEADER projektiga: 

Kappermäe külamaja  "Savikoja loomine, maalimaroatoni korraldamine lastele ja fotoringi käivitamine", projekti tutvustas Peeter Kangur;

OÜ Toidupada "Tegutsemise tingimuste parandamiseks seadmete ja inventari soetamine. Nõuetele vastavusse viimine", projekti tutvustas Krista Tiido;

Jaagu Annemäe talu  "Veiniköögi rajamine ja sisustus". Viinamarjakasvatust ja veinikööki tutvustas Jaak Eensalu;

Kohvik-restoran L.U.M.I.  "Kohviku siseõue korrastamine ja inventari soetamine", projekti tutvustas Elli Miljand.

Külastuspäevast kokkuvõtteid tehes on rõõm tõdeda, et LEADER taotlejad on arusaamal, et Euroopa Liidu toetused ei ole organisatsioonile elatusallikas, vaid pigem stardiabi organisatsiooni mingis ettevõtmises. Jaago talu käsitöömaja perenaise sõnul ei tohiks Eoroopa Liidu toetusrahad olla MTÜ-le karguks, vaid toetusrahasid tuleb kasutada millegi suure algatamiseks ja MTÜ-d peaksid oma igapäevatoimetustega ise hakkama saama.

Arvan, et võime julgelt väita, et LEADER ei ole mitte ainult toetusrahade jagamise programm, vaid omab ka suur rolli mõtteviisi kujundamisel, mis aitab tagada maaelu jätkusuutlkust. Olen kindel, et selles väljendubki üks osa LEADER meetme kvaliteedist.

Loe ka lisaks Maainfo kodulehelt LEADER uudist õppereis-seminari kohta – palju positiivset mõtlemist!

Kokkuvõtte koostas ja pildid tegi 
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht

Pilte külastatud LEADER projektidest Tartu- ja Valgamaal: