Maapäeva manifest: külakogukonnad vajavad selgust ja kaasamist.

09.08.2017

04.-06. august 2017 toimus Vana-Võidus XII Eesti Külade Maapäev, kus võeti vastu Maapäeva manifest.

Pühapäeval Vana-Võidus vastu võetud Eesti Külade XII Maapäeva manifest ootab riigilt selget sõnumit, kes on Eesti Vabariigis tervikliku maaelu eest vastutaja. Praegu jagavad seda vastutust kolm ministeeriumi. Manifest kinnitab ka, et kogukondade soov on olla kohalikule omavalitsusele võrdväärne koostööpartner kohaliku elu kujundamisel.

Loe pressiteadet Eesti Külaliikumine Kodukant kodulehelt.

Eesti Maapäeva manifestis on eraldi punktina välja toodud ka CLLD multifondide rakendamine. Manifest anti Maapäeva lõputseremoonial üle peaministrile ja maaeluministrile, kes andsid ka lubaduse manifesti ellu viia. Eesti Külade XII Maapäeva manifest on kättesaadav siit. 

Eesti Leader Liidu poolt osalesid Maapäeval ning juhtisid teemakodasid Kristiina Tammets ja Piret Leskova.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
info@leaderliit.eu