MAK seirekomisjoni istung keskendus 9. muudatustepaketile

13.04.2022

13. aprillil 2022

Maaelu arengukava 2014-2020 seekordsed muudatused puudutavad põllumajandusettevõtete investeeringumeetme (M4.1) rakendamise tingimusi ja rahastamiskava ning muudatusi heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes. Tehnilise abi kogueelarve suurenes 8 387 880 euro võrra pinnaseiresüsteemi (Area Monitoring System, AMS) loomiseks PRIA poolt.

Siin saab lähemalt tutvuda seirekomisjoni ülesannetegakoosseisuga ja istungite materjalidega.

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu