Meie ettepanekud PõKa esimese versiooni terviktekstile

27.08.2018

Koostamisel on Eesti põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030

 

 Suur tänu kõigile tegevusgruppidele, kes lugesid ja arutasid Maaeluministeeriumi poolt kommenteerimiseks saadetud Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 esimest versiooni. Eriti sisuka panuse andsid hiidlased ja Lääne-Harju Koostöökogu, aitäh teile!

Leader Liidu poolt koondatud ja täiendatud ettepanekud on ära saadetud ja teile näha sellel lingil.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu