Multifondide 2020+ teemat käsitleti ELARD ja DG REGIO kohtumisel

06.09.2017

06.09.2017.a toimus ELARD delegatsiooni kohtumine DG REGIO peadirektori asetäitja Normunds Popensiga.

Kohtumise põhieesmärk oli arutada Euroopa Komisjoni ja ELARDi vahelise CLLD mitmekülgset rakendamist ja arutleda Euroopa struktuurfondide raamistiku uuendamist uuel programmperioodil ning uurida vastastikuseid koostöövõimalusi.
 
Kristiina Tammetsa sõnul toimus kohtumine väga heas ja koostöövalmidust peegeldavas õhkonnas. Kohtumisel oli autlusel multifondide 2020+ rakendamise olulisus maaelu arendamisel tulevikus ehk siis uuel programmperioodil. Kohtumisel lepiti kokku, et kogu Euroopa LEADER võrgustikelt kogutakse infot, et milline on maapiirkondades vajadus ja kasutus Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse osas. 
 
 
Pildil: Valdis Kudins, Pedro Borsi, Meira Haapakka, Kristiina Tammets ja Normunds Popens.
 
Lisainfo:
Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 

Eesti Leader Liit  

Tel: +372 5340 9873 

e-mail: kristiina.tammets@elard.eu