Navi küla Arukate külade arenguprogrammis

30.11.2022

30. novembril 2022

Leader tegevusrühmadest on üks või teine lehelugeja ehk varasemalt kuulnud. Aruka küla arenguprogrammist ilmselt vähem. Nüüd on põhjust. Arukad külad (Smart Villages) on Euroopa Komisjoni algatus innovaatiliste lahenduste juurutamiseks külakogukondades toetudes kogukonna väärtustele ja võimalustele. Eesmärk on kohaliku elu edendamine läbi kogukondade koostöö teiste küladega nii Eestis kui üle piiri. Eestis rakendatakse arukate külade lähenemist esmakordselt 13 Leader tegevusrühma koostööprojekti “Arukate külade arenguprogramm” raames.

Programmis on 24 kogukonda üle Eesti ja Võrumaa Partnerluskogu piirkonnas on otsustanud võimalusest kinni haarata Navi küla, kelle liitumine programmiga on nutikas lahendus juba iseeneses. Aktiivse kogukonna siit ja sealtpoolt pulbitsemine sujuvama ühise eesmärgi nimel tundus olevat mõistlik mingisse kindlamasse vormi valada, et siht silme ees selge püsiks ka pikemas perspektiivis. Arenguprogramm andis selleks mentortoe kaasabil võimaluse ning Stanislav Nemeržitski juhendamisel ja Navi külaseltsi eestvedamisel valminud küla arengusuunad said kogukonna hulgas läbi viidud küsitluse ja aset leidnud arutelude käigus paika. Ja lähiaja fookusteemad Navi külas haakuvad märksõnadega õppimine, kogukond, koosloome, liikumisharrastus. Lahtikirjutatuna leiab märksõnade tagant juba nii pikaajalisi traditsioone (nt Väärikate Ülikooli loengud ja lasteaiakohtadele leevendust toov pop-up lastehoiu teenus) kui soovi katsetada millegi uuega (küla ajaloopärandi senisest sisukam eksponeerimine ja rahvaspordiürituste kavandamine), et kogukond tunneks jätkuvalt indu oma juuri just Navi kandis sügavamale uuristada. Küla seltsimaja füüsilise keskkonna parendused alates heakorratöödest ja valgustusest lõpetades seltsimaja turundusega on suund, mis toetab Navi küla head elu veel omalt poolt ja ka need on pikas perspektiivis terasema pilgu all.

Navi külaselts Suvine kunstilaager. Foto: erakogu

Kui Navi küla esindajate enda käest küsida, mille üle nad oma kogukonna lahenduste osas eriti rahul on, saame vastuseks nii algatused laste kui seeniorite suunal. Ülle Tillmann Navi kogukonnast: “Praktiline kasu arenguprogrammist eelkõige on see, et saime toetust tegevustele, mis seni olid alarahastatud. Tänu programmile on meil võimalik teha teadlikku tööd vanemaealistega, näiteks korraldame ühiseid moosikeetmisi. Ja plaanis on ka väljasõite maakonna piires.” Ülle lisab, et kogukonna eripära on olla avatud kogukond ja nende tegemistega oodatakse liituma ka inimesi kaugemalt. Pop-up lastehoid toimib samuti väga edukalt – mänguringist alguse saanud kuni 3-aastaste hoiurühm on hetkel piirmäärani täitunud.

Nagu alguses öeldud, on piirkondi Eestis teisigi, kes võivad elevusega rõõmustada, et on leidnud just enda külakogukonna ressursid ja need nutikalt oma tugevusteks saavad pöörata. Luunja kandis rühitakse näiteks selles suunas, et kõik ettevõtjad, avalike teenuste punktid ja matkarajad saaksid kokku ühele interaktiivsele kaardile, et nii elanikul kui läbisõitjal oleks tee sirgem ja selgem. Ja Põhja-Harjumaal mereäärses Neeme külas lükatakse käima külakino ja juurutatakse pühapäevast perehommiku traditsiooni, et ka uutel piirkonda tulijatel oleks lihtsam kogukonda sulanduda.

Lõpetuseks veel korra Arukate külade arenguprogrammi eesmärgist. Kui terminid Euroopa Komisjon, innovaatilised lahendused, juurutamine ja tegevusrühma koostööprojekt välja jätta, siis sisuliselt on arukas küla see, kes leiab üles oma kogukonna tugevused ja paneb need enda kasuks tööle. Digilahendused ei ole seejuures ilmtingimata must be element – ka kogukonnateenused, taastuvenergia, ringmajandus on märksõnad, mis arukat küla iseloomustavad

Huvi korral on võimalik heade näidetega mujal Euroopas tutvuda Euroopa arukate külade võrgustiku Smart Rural 21 (www.smartrural21.eu) veebilehel, kust leiab leidlikke lahendusi nii ettevõtluse (ökoturismi turundusvõrgustiku ellu kutsumine Iirimaa näitel) kui tänases päevas eriti põletavalt huvipakkuvas energiatõhususe valdkonnas (energia tootmine aiandus- ja toidujäätmetest Rootsi Sunderbyni kogukonna näitel).

Arukate külade arenguprogrammi kohta saab rohkem infot: https://leaderliit.eu/arukad-kulad/

Artikkel on valminud LEADER koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ raames.