Osalemine Virumaa tegevusgruppide töökoosolekul

12.03.2015

12.-13. märts toimus Rakveres Virumaa Leader tegevusgruppide töökoosolek. Koosolekule on kutsutud ka Eesti Leader Liidu tegevjuht.

09.03.15 Järvamaal toimunud Foorumi koosolekul kerkis päevakorda tegevusgruppide liitumine Eesti Leader Liiduga. Koosolekul tehti konsensuslik otsus, et seni veel mitteliitunud tegevusgrupid astuvad selle aasta suveks Eesti leader Liidu liikmeks. 

Sellega seoses kutsus Arenduskoda Eesti Leader Liidu tegevjuhti Rakveres toimuvale Virumaa tegevusgruppide töökoosolekule tutvustama Eesti Leader Liitu ja liimeks astumise võimalusi. 

Virumaa tegevusgruppide töökoosoleku avas Heiki Vuntus Arenduskojast ja andis sõna esimeseks ettekandeks Eesti Leader Liidule (ettekanne). Koosolekust võttis osa kuus tegevusgruppi: Arenduskoda, Ida-Harju, Kirderanniku Koostöökoda,  PAIK, Partnerid ja Virumaa Koostöökogu. Ettekande lõppedes oli kõigil võimalik esitada küsimusi. Esitati mitmeid eelarvega, eesmärkidega ja organisatsiooni olemusega seonduvaid küsimusi.

Tegevusgrupid on senini väga suures osas pidanud tegutsema (terve programmperiood, 7 aastat) kellegi jaoks või nii nagu on etteantud  –  küll nii nagu PRIA nõuab või nii nagu PÕM ettekirjutab jne. Kuid tegelikult tegutseme me ju meie endi jaoks ja meie enda piirkonna hüvanguks. Nii on ka Eesti Leader Liit loodud meie endi poolt ja meie endi jaoks ja on selge, et see mõtteviis tahab harjumist ning lahti rääkimist, sest erinevate mõtteviisidega tekib ka erinevaid arusaamisi ja hirmusid. Selge on see, et nii suurel hulgal liikmete liitumisel tuleb üheskoos vaadata üle nii eesmärgid kui ka eelarve. On oluline, et kõik saaksid kirjapandust ühtviisi aru. Ühiselt ja koos liitunud tegevusgruppidega on hea võimalus vaadata üle ka liimemaksu suurus ja sellest lähtuvalt teha ka uus tegevuskava vastavalt eelarvele. Koostöö on protsess ja selles protsessis on oluline, et ühtegi sammu vahele ei jää ning meie kõigi huvi on, et saame asjadest ühtviisi aru ja oleme ühise eesmärgi nimel valmis panustama.

Meid, tegevusgruppe, on liiga vähe, et ühe eesmärgi saavutamiseks paralleelselt sama asja ajada. Selles, et organisatsioon on selleks ainuõige tee, selles koosolekul viibijad ei kahelnud.

Töökoosolek jätkus sellel ja ka järgneval päeval samuti koostööteemal, siis aga arutati võimalikke koostööteemasid Virumaa tegevusgruppide vahel. Kuid Eesti Leader Liiduga liitumise teemal arutelusid jätkus väiksemate vestlusringidega ka hilistesse õhtutundidesse ja ka järgmisesse päeva. Osad tegevusgrupid tundsid vajadust kutsuda liitu veel tutvustama nende juhatuste või üldkoosolekute ette. Üldine meelestatus liitumise osas oli aga positiivne ja osade tegevusgruppide poolt uuriti millal võiks toimuda  järgnev Eesti Leader Liidu juhatuse koosolek, et esitada liitumisavaldust liidule. 

Lisaks on käimas ka Foorumi ja Eesti Leader Liidu poolt  tegevusgruppidele saadetava üleskutse vormistamine, mille plaanime peatselt veel liitumata tegevusgruppide juhatustele ja tegevjuhtidele saata. Loodame, et tegevusgruppide liitumise protssess Eesti Leader Liiduga jõuaks lõpule vähemalt selle aasta suveks.

 Ürituse päevakava

Üritusele registreerunud osalejad

Pilte koosolekust:

Teisel päeval rääkis koostööst, praktikuna, Eha Paas.

Pildistanud Heiki Vuntus.

 

Sissekande koostas:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht