Pärnu Lahe Partnerluskogu strateegia seminaril osalemine

27.02.2015

26.-27. veebruar toimus Pärnu Lahe Partnerluskogu strateegiaseminar, kuhu oli kutsutud osalema ka Eesti Leader Liit.

Strateegia seminari peamiseks teemaks oli hindamiskriteeriumite arutelud. Palavaks teemaks kujunes ka kogukonnateenus ja selle arendamine Leader meetmes. Peamine murekoht on Pärnu Lahe Partnerluskogu liikmete ja strateegia koostamisse kaasatud tegevuspiirkonna aktiivsete organisatsioonide arvates senise Leader määruse üldsõnalisus või vähene abi kogukonnateenuse arendamise reguleerimiseks. Teadmatus, kuidas PRIA mingit tegevust või investeeringut hilisemalt võib tõlgendada, on suur. Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevjuht toonitas Eesti Leader Liidu vajalikkust selliste küsimuste lahendamisel ja tegevusgruppide huvikaitse esindamisel.

Ürituse päevakava.

Pärnu Lahe Partnerluskogu strateegiaseminaril, 26.-27. veebruar 2015, osales:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht
555 373 60