PõKa 2030 juhtkomisjoni koosolek

17.10.2019

17. oktoobril 2019 Maaeluministeeriumis

Koosolekul  tutvustati PõKa 2030 eelnõu uut versiooni ja anti lühiülevaade juunis eelnõule laekunud ettepanekute menetlusest ning samuti Maaülikooli PõKa 2030 mõjude eelhindamise lõpparuande  ning Hendrikson & Ko PõKa 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (avalikustati 9.oktoobril) põhitulemustest.

Eesti Leader Liitu esindab juhtkomisjonis juhatuse esimees Valdek Haugas.

PõKa 2030 koostamise materjalid Maaeluministeeriumi kodulehel

Koosolek otsustas pikendada nädala võrra arengukava mõõdikute (Lisa 2) sisu (sh mõisted) ning alg- ja sihtasemeid puuduvate ettepanekute esitamise aega.
 

 

Täiendav info: 

Valdek Haugas

Eesti Leader Liit

juhatuse esimees

info@leaderliit.eu