Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava juhtkomisjoni koosolek

08.03.2018

08.03.2018.a. toimus Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava (PõKa) 2030 juhtkomisjoni koosolek.

Eesti Leader Liidust osales Tallinnas toimuval juhtkomisjoni koosolekul Valdek Haugas, Eesti Leader Liidu juhatuse esimees.

Päevakorras oli PõKa tunnuslause ja visiooni arutelu ning arengukava koostamise protsess, sh töörühmade koosolekute toimumisajad.

Arutati järgmisi tunnuslause ja visiooni ettepanekuid:
PõKa tunnuslause  „Eesti maa elab ja toidab“.
PõKa visioon  „Eesti toit on hinnas  ja maal on hea elada“. 

Otsustati:

  1. Maaeluministeerium edastab juhtkomisjoni liikmetele 28.02 PõKa avaürituse tulevikuarutelu rühmatööde tulemused ja juhtkomisjoni töö tulemused tunnuslause ning visiooni sõnastamiseks koos märksõnade loeteluga ning visioonikirjelduse ettepaneku.
  2. Juhtkomisjoni liikmete ettepanekud visiooni sõnastuse ja kirjelduse osas on oodatud 10. aprilliks  aadressil elo.tuppits@agri.ee. 
  3. Visiooni ja selle kirjelduse sõnastusettepanekuid tehes tuleb arvestada 28.02 avaürituse tulevikuarutelu rühmatööde tulemustega. Teretulnud on konsulteerimine oma organisatsiooni liikmetega. 
 

Lisainfo:

Valdek Haugas
Eesti Leader Liit
juhatuse esimees
info@leaderliit.eu