Põlvamaa Partnerluskogu tänuüritus Mooste Folgikojas

20.02.2015

19.02.15 tunnustas märkimisväärselt Põlvamaa Partnerluskogu strateegia rakendamissse panustanud projektitaotlejaid ja koostööpartnereid. Teiste seas sai tänukirja ka Eesti Leader Liit .

Loe sündmuse kohta infonuppu meie kodulehelt, vaata pilte Tänuüritusest ning loe Tänuürituse kohta lähemalt ka Põlvamaa Partnerluskogu kodulehelt.

Piirkonnale enim mõju avaldanud projektitaotlejaid ja koostööpartnereid tunnustati tänukirjadega, sündmus oli väga kena ja väärikas. Ei tohi unustada, et ka kõige parimad tegijad piirkonnas vajavad tunnustust lisaks meedijakajastusele. Kindlasti oli see Tunnustusüritus väga heaks motivatsiooniallikaks taotlejatele, et väärikalt panustada ka uuel Leader programmperioodil strateegia rakendamisse. 

Tiiu Rüütle kõne Tänuüritusel:

Head sõbrad!

Üks oluline periood on seljataga!

Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas, mis koosneb üheksa omavalitsuse territooriumist, on rakendunud kohaliku algatuse strateegia.  Tegevuskava, mille mõju ei maksa alahinnata ja  mille tulemused alles hakkavad end näitama.

Eesti maaelu arengukava LEADER meetme vahendid olid meile suureks abiks strateegia eesmärkide täitmisel. LEADER moodustab Eesti Maaelu Arengukava eelarvest kõigest 10 protsenti. Mida tehti ülejäänud 90 protsendiga, ma teile täna rääkida ei oska.

Oskan pisut öelda, mida tehti LEADER vahenditega Eestis ja tean hästi, kuidas kasutati kohaliku algatuse toetust Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.

Üle 7300 projekti 17 800-ja erineva tegevusega on andnud üle Eesti oma panuse maaelu arenguks ja kogukonna elu edendamiseks. LEADER meetme eelarve 85,8 miljonit eurot jagunes 26 kogu Eestit hõlmav tegevusgrupi vahel.

Põllumajandusministri käskkirjaga eraldati Põlvamaa Partnerluskogule veidi üle 3 milj euro.

Meile esitati 473 toetuse taotlust, millest elluviimiseks sai kinnituse 311 projekti ehk 65% taotlustest. 14 projekti jäi kahjuks taotlejate poolt ellu viimata. Niisiis, täna rõõmustame 297me eduka projekti üle.

Põlvamaa Partnerluskogult taotles toetust 136 erinevat organisatsiooni. Enim toetusi kasutas mittetulundussektor, 72% projektidest, ettevõtete osa oli 21 ja kohalikel omavalitsustel 7%.
Elluviidud projektide keskmiseks projektitoetuse suuruseks kujunes 8150 eurot.

See on olnud ilus periood. Oleme oma tööd teinud rõõmsa pühendumisega. Saanud kogeda palju optimismi, kohanud nii palju särasilmseid ja tegusaid inimesi, suurel hulgal nutikaid lähenemisi, saanud rohkesti uusi tuttavaid, leidnud parimaid koostööpartnereid.

Täna oleme palunud teid siia, et koos rõõmustada tulemuste üle.

Teie kõigi panus on olnud väga oluline!

Täna tunnustame organisatsioone, kelle poolt elluviidud projektid on piirkonnale enim mõju avaldanud, projekte, mis on saanud rohket meediakajastust, projekte, mille kohta oleme saanud palju positiivset tagasisidet.

Valikut oli tõepoolest raske teha.

Novembrikuistel õppereisidel toimunud strateegiaseminaridel palusime osalejatel nimeta LEADER projekt, mis kohe esimesena meenub? Need vastused aitasid meil teha valiku ja need peegelduvad tänastes tänukirjades.

Täna jagame tänukirju 54-le edukale projektile ja täname 15-st organisatsiooni, kes koostööpartneritena on andnud väärika panuse meie eesmärkide saavutamisse.

Projektide tunnustused jagunevad seitsmesse kategooriasse, mis kõik tulevad meie meetmete valdkondadest.

Siinkohal ma rõhutan, et tänukirjade üleandmise järjestus ei ole pingerida, sest neid pole võimalik pingeritta seada.  

Mida tähendab LEADER? – see on kohalik algatus kõige paremas mõttes.

LEADER on Vastse-Kuuste naiste algatus teha ise oma alevik kauniks, mitte oodata käed rüpes.

LEADER, see on Postitee pillerkaar ja Lennupäev Ridalis,

LEADER on ettevõtjad, kes julgevad investeerida Põlvamaale, ettevõtjad, kes on ise samas ka külaelu tulihingelised eestvedajad.

LEADER on omavalitsuste ühine otsus soetada lastele suusavarustust.

LEADER koosneb teie kõigi algatusest, head külalised!

Soovin, et meid ees ootaval uuel programmperioodil oleks LEADERil vähem bürokraatiat ja rohkem usku sisusse.

Kutsun teid kõiki kaasa rääkima uue perioodi kujundamisse. Selleks on veel kuni aprillini võimalik oma visioone ja eesmärke uude strateegiasse sisse põimida. Olge julged kaasa rääkima!

LEADER, see on meie kõigi ühine võimalus muuta endajaoks Põlvamaa parimaks paigaks kus elada. 

Aitähh teile kõigile! 

 

 

Tänuüritusel osales ja sissekande koostas: 

Piret Leskova 
Eesti Leader Liit
Tegevjuht