Rootsi valitsus on heaks kiitnud täielikult multifondi rahastamise kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi rakendamiseks

04.03.2014

Valitsus näeb ette, et Rootsi Põllumajandusamet (Sverige Jordbruksverket) hakkab tegelema kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi arendamiseks kõigis Euroopa Liidu fondides.

Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetod on võrreldav Maaelu arengu kava 

eelmise perioodi Leader meetodiga."Kohalikud asutused – ei ole oluline kas need asuvad maa- või 

linnapiirkonnas – on nüüd paremini varustatud, et kodukohta arendada. 

See võib tähendada uute äride, teenuste, lairibasüsteemi tekkimist või 

külalislahkuse suurenemist. Ettevõtmised, mis arendavad piirkonda ja 

loovad uusi töökoht." kommenteerib minister Annie Loof.

"Kogukonna juhitud kohalik areng on minu jaoks – kohaliku kaasatuse, 

alt-üles lähenemise ja „tahan oma piirkonnas midagi ära teha“ 

-sünonüümid. Kasutades kõiki EL toetusfonde, saame soodustada 

ettevõtjate, aktiivsete inimeste ja maaelu arendajate ideede 

realiseerimist ja uute töökohtade loomist üle kogu riigi." arvab Maaelu 

asjade minister Eskil Erlandsson.

Täna, otsustas Rootsi valitsus, et Põllumajandusamet alustab tööd nelja 

rahastusfondiga: Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond, Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfond, Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa 

Regionaalarengu Fond. Abi kasutatakse kohaliku arengu tugevdamiseks. Et 

lõigata kasu ja arendada kohalikku majandust kõigist neljast fondist, 

siis juhitakse kõiki nelja fondi piirkondlikult.Järgmisel programmperioodil avaneb võimalus toetada kogukonna juhitud 

kohaliku arengu meetodit ka Euroopa Sotsiaalfondist ja Euroopa 

Regionaalarengu fondist. Samas on olemas võimalus jagada toetusi 

kõikidest asjakohastest fondidest samale kohalikule strateegiale, mis on 

tuntud ka kui multifondi-rahastamise skeemina.Rootsi valitsus on otsustanud, et kasutab mõlemat võimalust. 

Põllumajandusametist saab kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi 

kõigi nelja fondi juhtiv ja atesteeriv organ.Otsus kehtib programmperioodil 2014-2020.

Allikas: Maaeluvõrgustik

Algallikas: Rootsi valitsus

28.02.14