SHERPA projekti lõpparuanne sai valmis

25.11.2022

23. nevembril 2022

Eesti maapiirkondade õitsenguks ja arenguks on vaja paremat infrastruktuuri, teenuste kättesaadavust ning aktiivset kogukonda!

💚2019. aasta oktoobris käivitus üks Euroopa Komisjoni kõige ambitsioonikamaid avaliku osalusega projekte: SHERPA projekt, mis kestab aastani 2023.

💚Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors – Sherpa raames moodustati 20 Euroopa Liidu liikmesriigis 40 MAP-i (Multi Actor Platform) ehk kohalikest inimestest koosnevat võrgustikku, kes kokku tulles arutasid etteantud fookusteema üle ning pakkusid lahendusi nii kohalikul, riiklikul kui ka EL-i tasandil. Antud sisendit kasutatakse Euroopa Liidu poliitika kujundamiseks.

👉Eestis moodustati oma MAP 2021. aasta lõpus ning 2022. aasta jooksul arutleti teemal “Maapiirkondade sotsiaalne mõõde”, mille käigus prooviti leida lahendusi küsimustele:

🔹kuidas kaasata kogukonna liikmeid piirkonna arendamisse;

🔹kuidas soodustada noori (peresid) maale jääma või kolima;

🔹kuidas luua maapiirkondadesse atraktiivseid töökohti ja soodustada innovatsiooni.

💚Eesti MAP-i kuulusid esindajad nii maaettevõtjate, maaelu- ja põllumajanduspoliitika kujundajate kui ka maaelu edendajate ja uurijate seast. Eesti MAP-i tööd juhtisid Anne-Liisi Mändmets Keskkonnaagentuurist ja Kertu Kärk Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindusest. Eesti Leader Liitu esindas tegevjuht Triin Kallas.

💚Eesti MAP-i töö tulemust saate lugeda siit: https://rural-interfaces.eu/…/10/MAP_PP-Estonia_final.pdf

💚SHERPA projekti juhib ECORYS Brussels ning selle partner on Nordregio , lisaks veel 17 partnerit üle Euroopa. SHERPA-t rahastab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innvovatsiooni rahastusprogramm Horizon 2020.

SHERPA töörühma kohtumine, foto Kertu Kärk