Siseministeerium algatas uue kogukondade võimestamise töögrupi

20.10.2020

13. ja 27.10.2020

Töögrupi arutelud on ajendatud Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskavast 2020–2022, kuhu Siseministeerium on pakkunud välja tegevuse „Koosloomelise poliitikakujundamise oskuste ja kogukondade panuse suurendamine KOV üksustes“.

Lahendatakse probleemi, kus paljudes KOVides ei tajuta kogukondade kaasamise olulisust ning puudub ülevaade piirkonna kogukondadest. Tegevus keskendub kogukondade kaasamisele ning töögrupi tegevusi toetab Rahandusministeeriumi tegevus sama tegevuskava raames (Avatud valitsemise põhimõtete juurutamine KOV üksustes).

Tegevus on jagatud järgmisteks etappideks:

  • koosloomemeetodite kogumine ja analüüs (lõpuaeg 12.2020)
  • kogutud koosloomemeetodite kirjeldamine koos KOV üksuste ja kogukondade esindajatega (lõpuaeg 06.2021)
  • koosloomelise poliitikakujundamise arenguprogrammi elluviimine vähemalt viiele KOV üksusele (lõpuaeg 12.2021)
  • kogukondade panuse suurendamist toetava mudeli kontseptsiooni väljatöötamine koostöös KOV üksuste ja kogukondade esindajatega (lõpuaeg 06.2021)
  • kogukondade panuse suurendamist toetava mudeli kontseptsiooni katsetamine (lõpuaeg 12.2021)
  • kogukondade panuse suurendamist toetava mudeli täiendamine ning edasise arenduse ja haldamise kokkuleppimine (lõpuaeg 06.2022)

Hetkel tegeleme esimese etapiga (kogumine ja analüüs), pärast üheskoos parimate näidete välja valimist liigume edasi teise (meetodite kirjeldamine). Töögrupis on Leader Liidu poolt osalenud juhatuse esimees Rafael Milerman ja tegevjuht Triin Kallas.

Lähem info:
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu