Solman: avasime lähiaja suurima toetusmeetme maapiirkondade arengu hoogustamiseks

20.12.2022

20. detsembril 2022

Rahandusministeeriumi pressiteade

Riigihalduse minister Riina Solmani määrusega suunatakse maapiirkondadesse ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamiseks 84 miljonit, millega soovitakse vähendada piirkondade ebavõrdsust ning kaasa aidata Eesti terviklikumale regionaalsele arengule.

„Paraku on see juba pikemat aega nii, et elu- ja töökeskkond on kõige atraktiivsem meie suuremate linnade ümbruses ja Harjumaal. Selle tagajärjel kannatavad maapiirkonnad, mis oma imelise looduskeskkonnaga oleksid küll paljude perede jaoks väga meelepärased kodupaigad, ent kust peamiselt võimaluste puuduse tõttu siiski ära kolitakse,” nentis riigihalduse minister Riina Solman. „See ei ole aga õige. Eesti peab olema tervikuna atraktiivne elamispaik. Me oleme küll väike riik, ent me ei tohi enda piirkondlikku eluvaimu ise pisendada, soodustades suur-Tallinnasse või suur-Tartusse kogunemist. Lisaks regionaalsele ebavõrdsusele oleks see probleemne nii rahvastiku paiknemise, paikkondliku kultuuri püsimise kui ka julgeoleku vaatest. Peame riigina toetama Eesti terviklikku arengut ning elu püsimist maapiirkondades, mille üheks võtmesõnaks on atraktiivne ettevõtluskeskkond.”

Kohaliku ettevõtluskeskkonna ja maakondlike ühisteenuste arendamiseks suunatakse toetusskeemi „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” kaudu 83,89 miljonit eurot Eesti maapiirkondadesse ja väikelinnadesse regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks, piirkondlikke arenguvõimaluste avardamiseks ning sealsete ettevõtete konkurentsivõime parandamiseks. Tegemist on lähiaastate suurima regionaalpoliitika meetmega, mida piirkonnad saavad enda majandusarengu kiirendamiseks kasutada.

Toetatavad tegevused on näiteks tööstusalade arendamine, ettevõtlusvõrgustike, tootearenduskeskuste ja inkubaatorite käivitamine, regionaalsete kompetentsikeskuste ja klastrite arendamine, ettevõtlikkuse ja kaugtöö edendamine, maakonnaüleste avalike teenuste võrgustike käivitamine ja muud maakonna arengustrateegias kavandatud tegevused. Oodatud on mõjusad, mitme osapoole koostööprojektid. Eriti oodatud on avaliku sektori koostööprojektid ettevõtjatega, et muuta ettevõtluskeskkond senisest atraktiivsemaks ning luua piirkonda rohkem kõrgepalgalisi töökohti.

Toetuse sihtpiirkonnaks on kogu Eesti väljaspool Harjumaad ja Tartu linnapiirkonda. Taotlema on oodatud sihtasutused, mittetulundusühingud, maakondlikud arendusorganisatsioonid, sihtpiirkonnas tegutsevad avalik-õiguslikud ülikoolid või kutsehariduskeskused. Lisaks Saaremaa ja Hiiumaa vallad, kes täidavad ka maakondlikke arendusülesandeid. Projektipartneritena on oodatud aktiivselt osalema ja rahaliselt panustama lisaks ka äriühingud ja kohalikud omavalitsuse üksused.

Tegevuste valiku puhul lähtutakse igas maakonnas kokku lepitud arendustegevustest, mis kajastuvad uuendamisel olevates maakonna arengustrateegiate tegevuskavades. Toetuse saajad peaksid oma tegevused suunama kõige olulisemate maakonna arengustrateegiast tulenevatele probleemide lahendamisele ning tulemuste saavutamiseks kombineerima eri tüüpi tegevusi ning kaasama vajalikud partnerid.

Taotlusvooru plaanib Riigi Tugiteenuste Keskus avada 2023. aasta esimeses kvartalis. Kokku avatakse perioodi jooksul kaks taotlusvooru, mis annab enam ajalist paindlikkust projektide esitamiseks.

Toetusskeemi „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” rahastatakse perioodi 2021-2027 Euroopa Regionaalarengu Fondist.

LISAINFO:

2021-2027 EL vahendite tugi Eesti piirkondlikule arengule – Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok

Rahandusministeeriumi regionaaltoetuste leht