Strateegiaid ettevalmistava toetuse määrus sai maaeluministri allkirja 02.02.2022

02.02.2022

2. veebruaril 2022

Pärast pikki arutelusid on uue perioodi esimesed sammud võtnud konkreetse kuju: LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetuse määrus on saanud ministri allkirja küünlapäeval 2022. See on esimene LEADER määrus, mis kasutab multifondide lähenemist, võimaldades strateegiates hõlmata Euroopa Sotsiaalfondi eesmärke, samuti on tehtud olulisi lihtsustusi kuluvõimalustes ehk kasutusele võetud kindlasummalised maksed.

Taotlemine algab eeldatavalt käesoleva aasta märtsis ning strateegiate valmimise tähtaeg on 31.03.2023.

Valdav osa meie märkustest ja ettepanekutest võeti arvesse ning need aitasid määruse ja seletuskirja täpsemaks kirjutada. Harjuma peame hakkama sellega, et “tegevusgrupi” asemel on nüüdsest kasutusel “tegevusrühma” mõiste, et ühtlustada ELi õiguse sõnastusi.