Strateegiate esitamise lõpptähtaja pikendamise ettepanek kiideti heaks

08.04.2015

Põllumajandusminister alagatas Eesti Leader Liidu ja Foorumi ettepanekul määruse nr. 85 “LEADER kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ muutmist.

 
Määruse muudatuse eelnõu kohaselt muudetakse määruse § 20 lõikes 1 sätestatud kohaliku tegevusgrupi poolt väljatöötatud strateegia PRIAle esitamise tähtaega ning uueks kohaliku tegevusgrupi strateegia esitamise tähtajaks on kavandatud kehtestada 30. juuni 2015. a.
 
 
Piret Leskova
Eesti Leader Liit