Tagasirände seminar «Ootame teid!»

06.12.2019

6. detsembril 2019 Riigikogu konverentsisaalis

 

Siseministeeriumi eestvõttel korraldatud seminaril esindas Eesti Leader Liitu  Silva Anspal (Järva Arengu Partnerid).

Seminar on järelvaadatav Postimehe portaalis.

Ürituse päevakava:

Tagasirändepoliitika seminar „Ootame teid!“

6. detsembril Riigikogu konverentsisaalis

 

Soome iseseisvuspäeval on tähenduslik arutleda tuhandete Soomes elavate eestlaste ja nende Eestisse tagasipöördumise üle. Soome tugevam majandus on pakkunud tööd ja teenistust ligi 70 000 Eesti inimesele, keda ootame tagasi, sest meie ühiskond ja majandus vajab neid.

Värskest uuringust ilmneb, et ligikaudu 50 000 Soomes  ametlikult või seal  20 000 pendelrände korras asuvat eestlast ei ole omaks võtnud soome identiteeti, vaid pigem tajuvad nad kodunt eemalolekut ajutisena. Kui paljud neist on valmis tagasi pöörduma?

Seminaril otsime vastuseid küsimustele, mida teha, et meie inimesed koju naaseksid; mida saab teha omavalitsus, mida riik, mida kogukond – ja mida peaksid nad tegema üheskoos? Saame ülevaate naasjatele pakutavatest teenustest Eestis ja tutvume tagasipöördumise edulugudega.

 

Ajakava 

 

09.30–10.00     Registreerimine ja hommikukohv

10.00–10.05     Rahvastikuminister Riina Solmani tervitussõna

 

I                            Rändekontekst ja olukorra ülevaade

10.05–10.25     „Eestist Soome lahkunud inimeste rändepõhjustest ja tagasirändekavatsustest, RITA rändeuuringu tulemused“ – prof Tiit Tammaru (Tartu Ülikool)

10.25–10.45     „Pendelrändaja valikud“ – Keiu Telve (PhD, Vabamu) 

10.45–11.00     Küsimused ja arutelu

 

II                           Maaelu võimalused ja piirkondlik areng 21. sajandi Eestis

11.05–11.30     „Ühtlasema piirkondliku majandusarengu otsustuskohad“ – Tea Danilov, (Riigikogu arenguseire keskuse juhataja). 

11.30–12.30     Aruteluring „Mida saavad teha omavalitsused, kogukonnad ja ettevõtjad, et piirkonda tuleks investeeringuid ja töökohti?“ Osalevad: Raido Lember (EAS), Aigi Young (tagasipöörduja, Võrumaa Arenduskeskus),  Madis Reinup, (Maaelu Edendamise Sihtkapital), Silva Anspal (Eesti Leader Liidu juhatuse liige), Aarne Toomsalu (Leiutajate Liit), Krista Habakukk (külaliikumine Kodukant)

 

12.30–13.15     Lõunapaus

 

III                         Tagasipöördumist toetavad meetmed

13.15–14.00     Aruteluring „Tagasipöördujate teenused ja ootused“ Osalevad: Andero Adamson (Haridus- ja Teadusministeerium),  Kätlin Kõverik (Integratsiooni Sihtasutus), Anne-Ly Reimaa(Kultuuriministeerium), Terje Jürivete (Pärnu Linnavalitsuse kaasava hariduse spetsialist)