Tartus toimunud ELARD konverentsi võib pidada kordaläinuks!

24.11.2016

Euroopa LEADER katuseorganisatsiooni (ELARD) konverentsil osales kokku 140 delegaati 24 riigist. Osalejateks olid peamiselt Euroopa kohalike tegevusgruppide, Euroopa ja liikmesriikide ametiasutuste ja maaeluvõrgustike esindajad.

22.-23. november 2016 Tartus toimunud LEADERi ja CLLD uuendamise teemalisel konverentsil "Renewing LEADER/CLLD for 2020+: Celebrating 25 years of LEADER in Europe!"  tähistati ka Euroopa LEADERi 25. aasta sünnipäeva. Konverentsil vaadati ühiselt tagasi LEADER algusaegadele ja tunnustati seni saavutatut. 

Konverentsil kõlanud ettekannetes toodi erilise uhkusega esile LEADER meetme tähtsus maaelu arendamisel, kuid ühiselt tõdeti ka tuleviku väljakutsete keerukust. Kui globaalne trend maailmas üritab vähendada töökohti, siis LEADER üritab vastupidiselt just kogukondi kaasates suurendada maapiirkondades loodavate töökohtade arvu.

Ettekannetes märgiti ka seda, et maaelu ei seisne ainuüksi põllumajanduses, vaid et  maaelu mitmekihilisuses peitub maaelu arengu võti. Tänaseks on põllumajanduses tegevad umbes 15-16 tuhat inimest aga maale on lisandunud 70 tuhat uut töökohta. LEADER programm ei tähenda üksnes rahalist tuge vaid ka turvalisust ja teadmist, et maapiirkondades on kokkuhoidvad ja toetavad kogukonnad.

Konverentsi raames toimunud töögruppide aruteludes kõlas ühtse häälena, et LEADER programmi rakendamisel on oluline koht tegevusgruppide ja ametkondade vahel usaldusel, oskuslikul tulemuste esitlemisel ning bürokraatia vähendamisel. Töögruppides osalejad leidisid ühisel häälel, et vähene usaldus, tugev bürokraatia ja keerukad protessid on LEADER vaimsuse ja LEADER põhimõtete rakendamise hukatus. Konverentsil osalejate ühistööna valmis ka tulevikku suunatud LEADER deklaratsioon kogukonna juhitud kohaliku arengu suunamiseks perioodiks 2021-2027. Tutvu valminud deklaratsiooniga (inglise keelne)! 

 Tutvu konverentsi päevakavaga maainfo.ee ja konverentsi ettekannete ning töötubade materjalidega (inglise keeles).

Pilte konverentsist:

 

 

 

Pildistanud:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht