Toimus MAK 2014-2020 seirekomisjoni istung

26.10.2016

25.10.2016.a. olid Maaeluministeeriumi suures saalis koos MAK 2014-2020 seirekomisjoni liikmed.

Istungi peamiseks käsitletavaks teemaks oli Eesti maaelu arengukava 2014-2020 muudatused. MAK 2014-2020 seirekomisjoni esimees Marko Gorban juhatas sisse istungi ning ülevaate plaanitavatest muudatustest andis seirekmisjoni liikmetele Ove Põder Maaeluministeeriumist. Kavandatavaid muudatusi oli mitmest valdkonnast aga rohkem kui ühte meedet puudutavaks muudatuseks oli maapiirkonna määratluse juurde lisatav säte, mille kohaselt määratletakse kuni käesoleva programmiperioodi lõpuni maapiirkonnana seda territooriomi, mis oli maapiirkonnaks arengukava heakskiitmise hetkel (2015. aasta veebruar). Maapiirkonna määratlemise definitsiooni külmutatakse ehk siis LEADER tegevusgrupid jätkavad tegevust seniste tegevuspiirkondadega programmperioodi lõpuni. 

Muid LEADER teemat puudutavaid muudatusi kavas ei olnud. 

Istungil osales:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit