Tule räägi kaasa maaelu arendamise tuleviku teemal!

27.04.2017

28. aprill 2017.a toimub Jänedal Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku teemaline avalik arutelu.

Maaeluministeeriumi ja Maamajanduse Infokeskuse koostöös, 28. aprillil Jänedal toimuv arutelu on suunatud laiemale avalikkusele. Üritusel räägitakse ÜPP minevikust ja tulevikust, arutletakse põllumajanduse ja maaelu erinevate aspektide üle ning antakse sektori esindusorganisatsioonidele võimalus tutvustada oma esialgset nägemust ÜPP tulevikust. ÜPP 2020+ osas esitavad oma seisukohad ja nägemused mitmed maaelu edendamisega tegelevad organisatsioonid. Eesti Leader Liit ja Eesti Külaliikumine Kodukant esitavad omapoolsed põhiseisukohad kohaliku algatuse organisatsioonide poolt ühiselt.

Eesti Leader Liidu ja  Eesti Külaliikumine Kodukant ühisettekanne, Jänedal 28.04.2017.a.

Info ja registreerimine maainfo.ee lehel: 

Olete oodatud Jänedale!

Oma seisukohti ÜPP tuleviku teemal on võimalik esitada ka kirjalikult Euroopa Komisjoni poolt algatatud mõjuuuringu küsimustiku kaudu, vaata infot meie kodulehelt. 

Pilte toimunud üritusest:

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu