Uus seirekomisjon pidas esimese istungi

22.02.2023

22. veebruaril 2023

Eesti maaelu arengukava ja Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava seiramiseks moodustas maaeluminister ühise seirekomisjoni 8. veebruaril 2023 ning see tuleb kokku vähemalt korra aastas. Leader tegevusrühmi esindab komisjonis liidu juhatuse esimees Rafael Milerman.

Päevakavas oli:

  1. Sissejuhatus ja päevakava tutvustus
  2. Seirekomisjoni töökorra kinnitamine – Paula Kurvits
  3. MAK 2014–2020 10. muudatuspaketi ettepanekute tutvustus – Ove Põder
  4. ÜPP strateegiakava 2023-2027 1. muudatuspaketi ettepanekute tutvustus – Ove Põder
  5. ÜPP strateegiakava 2023-2027 sekkumise 8.4 „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ tegevuste valimise metoodika ja kriteeriumid – Olavi Petron

Kõik istungi materjalid on leitavad siit.

Tehti ka LEADERit puudutav muudatus ÜPP rakendamise tingimustes:
kohaliku tegevusrühma toetuse puhul kasutatava lihtsustatud kulumeetodi (ühtse määra alusel rahastamine) täpsustamine: toetuse suuruse arvutamiseks on ühtne määr 25% makstud projektitoetuste summast.

Lähem info:
Rafael Milerman
juhatuse esimees
rafael.milerman@gmail.com