Vabaühenduste liidu liikmekohtumine kogukonna teemagrupis

22.10.2019

22. oktoobril Tallinnas

Vabaühenduste Liit on sellest aastast muutnud liikmekohtumiste formaati, et kohtumistest oleks rohkem kasu – liikmed on jagatud teemade järgi rühmadesse ja kohtutakse iga rühmaga eraldi. Eesti Leader Liit kuulub gruppi "Kogukond".

22. oktoobri kohtumisel osalesid:

Eha Paas, Ants Kuningas – Eesti Külaliikumine Kodukant, Marek Väljari – Eesti Naabrivalve, Triin Kallas – Eesti Leader Liit

Grupis on veel: Päästeliit, Serve the City

 

Teemad kohtumiselt:

Ühine kommunikatsiooni korraldamine, mis sõnumite ja teemadega millal välja tulla

Vabaühenduste rahastuse osas praegu oluline aeg, et ei rünnataks üksteise rahastust, sest siis ründame ka ennast

Avalikes huvides ühenduste selgitustöö, miks riigirahastus on oluline, vt ka Alari Rammo äsjast artiklit

Strateegilise partnerluse tähenduse avamine, selgitustöö nii ministeeriumides kui avalikkuses

Projektipõhisus on suur kulu riigile ka, tohutu kompetentsikadu iga projekti lõppedes ja inimeste lahkudes.

 

Infot Vabaühenduste Liidult:

Käivitus Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 EUR ja projektiperioodi kestus on 12–18 kuud. Taotluste esitamise tähtaeg on 9. detsember 2019. Infopäevad toimuvad neil nädalail, Tallinnas 24.10: https://heakodanik.ee/uudised/aktiivsete-kodanike-fondi-toetuste-ii-taotlusvooru-infopaevad/

Organisatsioonide huvikaitsevõimekuse suurendamiseks koondame ühendusi huvikaitsevõrgustikku: https://heakodanik.ee/huvikaitsevorgustik/ Kohtume võrgustikuga 3-4 x aastas, sel sügisel tuleb ka veel üks kohtumine. Jagame kogemusi, arutame probleeme ja otsime koos lahendusi töös avaliku sektoriga.

Levitame hea meelega oma liikmete infot oma kanalites (nädalakiri, Facebook, Hea Kodaniku portaal), selleks kirjuta info@heakodanik.ee

Viime ellu strateegilise partnerluse edendamise programmi kolmes ministeeriumis (valik pole lõplik, kuid tõenäoliselt sotsiaalministeerium, haridus- ja teadusministeerium ja kolmas veel lahtine), mille eesmärk on, et ministeeriumid vaataksid oma valdkondade arengut pikema perspektiiviga ja teeksid toetusotsused valdkonna prioriteetidest lähtuvalt ning sõlmiks pikaajalisemaid lepinguid, et vähendada vabaühenduste ebakindlust ja projektipõhisust. Valmib ka juhendmaterjal, mida kasutada teiste ministeeriumitega.

Sel sügisel korraldame esmakordselt annetamistalguid 3. detsembril, et luua rohkem uuenduslikke võimalusi annetuste kogumiseks ja annetamiseks. Loe lisa siit: https://heakodanik.ee/annetamistalgud ja tule annetuste kogujate võrgustikku: https://heakodanik.ee/annetuste-kogujate-vorgustik/

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

triin@leaderliit.eu