12 Eesti omavalitsust osalevad energiakogukondade projektis

10.10.2023

9. oktoobril 2023

PRESSITEADE

Eile (9. oktoobril) toimus uue projekti EC4RURAL – LIFE Programme Eesti avaseminar. 12 omavalitsust Eestist, 22 maaomavalitsust Hispaaniast ning kümme organisatsiooni osalevad energiakogukondade projektis „Fostering local engagement for Clean Energy Transition in Rural Areas through Energy Communities” (EC4RURAL), et edendada puhtale energiale üleminekut Euroopa maapiirkondades.

Koostöö tulemusel saavad Eesti ja Galicia maapiirkondade inimesed ja ettevõtted teadmisi ning innustust taastuvenergia lahenduste ja kohalike energiakogukondade loomiseks. 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu keskkonnanõuniku Reigo Lehtla sõnul on kokku saanud väga tugev ja kogenud projektikonsortsium ning LIFE programmi taotluste hindamisel saadi väga kõrged punktid. “Alanud projekti raames edendame me järgneva nelja aasta jooksul taastuvenergiakogukondi, et vähendada energiavaesust, tugevdada energiasõltumatust ja edendada elu maapiirkondades. Projekti käigus luuakse e-õpivara, viiakse läbi põhjalik koolitusprogramm ning 12 pilootprojekti Eestis, mis loodetavasti saavad heaks eeskujuks ka teistele liikmesriikidele,” sõnas Lehtla. Ta lisas, et Eestil on juba väga hea maine kõrgelt arenenud digiriigina, miks mitte saada mudelriigiks ka kogukonnaenergeetika vallas?

Eesti omavalitsustest on assotsieerunud partneritena kaasatud Alutaguse, Elva, Hiiumaa, Järva, Lääne-Harju, Põltsamaa, Rõuge, Saku, Tori, Türi, Viimsi ja Viru-Nigula vallad.

“Vallaelanike energiateemalise teadlikkuse tõstmine ja aktiivselt oma kodukohas tegutsema suunamine aitab kaasa nii kogukondade arendamisele ja nende võimestamisele kui ka annab panuse valla keskkonnahoidlikku toimimisse. Oluline on luua võimalusi arenemiseks ja õppimiseks ning selle projektiga saame just seda oma kogukondadele pakkuda,” põhjendab Tori vallavanem ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige Lauri Luur projektist osavõttu.

Projekti partnerid on Vigo Ülikool (Hispaania, ühtlasi ka projekti juht), Tartu Ülikool, Eesti Leader Liit, Galicia omavalitsuste ja provintside ühendus (Hispaania), Eesti Linnade ja Valdade Liit, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Sapiens Energía (Hispaania), Galicia ühistute liit Espazocoop (Hispaania), Juana de Vega Sihtasutus (Hispaania), Euroopa LEADER Ühendus Maapiirkondade Arenguks (Belgia).  

Eesti Leader Liidu juhatuse aseesimees Rafael Milerman rõhutas alt-üles lähenemise keskset rolli projekti tegevustes. “Me algatame kõigepealt kohapeal laiapõhjalised arutelud rohelise energia kasutuselevõtu võimaluste üle,” selgitas ta. “LEADER kohalikud tegevusrühmad on heaks platvormiks, kus saavad kokku piirkonna omavalitsused, ettevõtjad ja vabaühendused. Nii saab igaüks kaasa rääkida energiapoliitika kujundamisel ning projekti partnerid pakuvad võimalust saada just sellist tuge ja koolitusi, mida parajasti kõige enam vajatakse. Eelkõige ärgitame inimesi olema ise aktiivsed ja leidma võimalusi ühistuliseks elektritootmiseks.” 

Kogu projekti avakoosolek toimus 20.-21. septembril Hispaanias, Vigo ülikoolis. Kahe riigi peale kokku osaleb projektis 34 maaomavalitsust.  

1,6 miljoni euro suuruse eelarvega projekti EC4RURAL kaasrahastab 95% ulatuses Euroopa Liit ja see viiakse ellu perioodil 2023-2027. Projekti rahastatakse LIFE programmi alla kuuluvast puhtale energiale ülemineku taotlusvoorust (Clean Energy Transition, CET). Projekt algas 1. septembril 2023 ning kestab 4 aastat.

Projekti EC4RURAL eesmärk on aidata omavalitsustel ja kogukondadel üle minna puhtale energiale , tagades samal ajal maapiirkondade ja kohalike sidusrühmade aktiivse osalemise. EC4RURAL soodustab energiakogukondade (REC) loomist maapiirkondades, mis on Euroopas vaatamata oma rikkalikele looduslikele ressurssidele ebasoodsas olukorras. Üldised väljakutsed, nagu rahvastiku vähenemine, piiratud juurdepääs põhiteenustele ja tööhõivele, kõrged energiahinnad, toovad sageli kaasa maaelanike energiavaesuse, mille leevendamisele antud projekt kaasa aitab.

Foto: Liis Epro
Foto: Liis Epro

Lisainfo:  
Reigo Lehtla 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu keskkonnanõunik 
E-mail: Reigo.Lehtla@elvl.ee  

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu