Arukad külade arenguprogramm: strateegiate vahekaitsmine

27.01.2022

1.-4. veebruaril 2022 algusega kell 9.00 toimuvad arukate külade arenguprogrammis osalevate külade ja piirkondade strateegiate vahehindamised. Üritustele on oodatud tegevusgruppide esindajad, programmis osalevate külade/piirkondade esindajad ja nende juhendajad.

Iga küla/piirkond räägib lühidalt järgnevatest punktidest:

 • Ülevaade aruka küla strateegia koostamise protsessist:
  • peamised tegevused (sh küsitlused, koosolekud jms), 
  • kaasatud huvigrupid ja partnerid.
 • Piirkonna/küla eripärad.
 • SWOT´ist tulenevad võtmeteemad, millega strateegia rakendamise raames planeeritakse tegeleda. 
 • Juhul, kui nii kaugele on jõutud, siis tuua välja visioon ja eesmärgid.
 • Mida tähendab arukas küla teie kogukonna jaoks? Milles võiks seisneda teie puhul innovatsioon?
 • Edasine ajaraam strateegia koostamisel ja koostöö mentoriga.
 • Juhtgrupi/meeskonna ning nende rollide kirjeldus.

>>>VAATA & KUULA salvestusi!

Neljal päeval toimunud strateegiaprotsessi tutvustused on leitavad YouTube´is. Tehniliste viivituste juures on võimalik salvestusi “edasi kerida”.

1. veebruar: Meeri, Kilingi-Nõmme, Taevaskoja, Kamari SALVESTUS

2. veebruar: Lubja, Lähkma-Saunametsa, Uuesalu küla, Kose-Uuemõisa, Ravila SALVESTUS

3. veebruar: Eassalu-Neitsi, Otepää, Vajangu, Luunja, Koeru, Lääne-Harju, Kriilevälja SALVESTUS

4. veebruar: Neeme, Kääpa, Kuremaa, Purtse, Laekvere, Navi, Taheva, Kiltsi-Ebavere SALVESTUS

———————————————————————————————–

Lisainfo arukate külade arenguprogrammi koordinaatoritelt:

Kristiina Tammets

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht  

E-mail: kristiina@tas.ee

Tel: 5340 9873

Tiina Ivask

Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht

E-mail: tiina@valgaleader.ee

Tel: 5349 1195