Arukate külade arenguprogrammi ettevalmistused on lõpusirgel

09.03.2021

märts 2021

13 LEADER tegevusgruppi on liitunud koostööprojektiga, mille käigus luuakse Eesti arukate külade võrgustik ning seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21/27) võrgustikuga. Osaleb 24 küla või külade piirkonda, mille eestvedajad saavad osaleda koolitusprogrammis ja õppereisidel. Iga osalev küla/piirkond loob aruka küla strateegia/tegevuskava ning viib ellu omavalitud piloottegevuse mahus vähemalt 5000€.

 • Partnerid (13 tegevusgruppi): Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Võrumaa Partnerluskogu, Pärnu-Lahe Partnerluskogu, Järva Arengu Partnerid, PAIK, Ida-Harju Koostöökoda, Põlvamaa Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Põhja-Harju Koostöökogu, Virumaa Koostöökogu
 • Koostööpartnerid Eestis: Eesti LEADER Liit, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium, maaeluvõrgustik, Külaliikumine Kodukant, Eesti Linnade ja Valdade Liit
 • Kaasatud välispartnerid: Smart Rural 21 üleeuroopaline võrgustik, Euroopa maaeluvõrgustik (kinnitamisel)
9. märtsi koosolek
 • Järgmised tegevused:
 • Kohtumine Zoomis ministeeriumide ja katusorganisatsioonide partneritega sisendite saamiseks eelarve ja koostöötegevuste kohta – 3. märts
 • Kohtumine Zoomis koostööprojekti partneritega eelarve aruteluks – 9. märts
 • Kohtumine Zoomis rahvusvaheliste partneritega (ENRD, Smart Rural 21/27) – märts
 • Eelarve ja hankekava kinnitamine projekti partnerite poolt  – märtsi lõpp/aprilli algus
 • Hanke ja pakkumiskutsete ettevalmistamine – märtsi lõpp/aprilli algus
 • Koostööprojekti esitamine PRIAs – aprill
 • Hanke välja kuulutamine/pakkumiskutsete välja saatmine – aprill
 • Lepingute sõlmimine – mai/juuni
 • Eeldatav koolitusprogrammi algus – mai/juuni

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu