Brüsselis toimus Euroopa LEADER kongress

18.12.2023

18.-19. detsembril 2023

Millal?
18.-19. detsembril 2023
Kus?
@ Euroopa Parlament, Brüssel
@ Regioonide Komitee, Brüssel
@ Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Brüssel

18. detsembril tuli Euroopa Parlamendi Brüsseli suurde saali kokku ligi 800 esindajat 36 riigist: lisaks EL liikmetele olid esindatud ka kandidaatriigid Moldova, Ukraina, Serbia, Armeenia, Gruusia jt. Ettekannetes keskenduti LEADER programmi rollile maaelu arendamisel ja maaelupoliitika kujundamisele järgmiseks rahastusperioodiks ehk alates 2027. aastast.

Avapäeva teisel poolel anti üle Euroopa LEADER auhinnad ning kiideti heaks Brüsseli deklaratsioon, mis võtab kokku osalejate peamised sõnumid poliitikakujundajatele.

19. detsembril jätkus kongress aruteluringidega Regioonide Komitee ja Majandus- ja Sotsiaalkomitee ruumides. Eesti oli seekord väga hästi esindatud, saime kogemusi jagada kolmes töörühmas ning osaleda veel mitmes diskussiooniringis.

Olavi Petron (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium) tõi esile Eesti kogemusi toetuste lihtsustamise vallas töörühmas “LEADER ja lihtsustatud kulumeetodid”

Ettekanne

Rita Triinu Peussa (Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht ja Eesti LEADER Liidu juhatuse esimees) rääkis oma tegevjuhi kogemusest paneelis „Tegevjuhi roll kohaliku strateegia edukal elluviimisel“.

Triin Kallase (Eesti LEADER Liidu tegevjuht) ettekande fookuses oli Erasmus+ projektide integreerimine maaelu arendajate koostöösse Prantsusmaa, Serbia ja Eesti näitel.

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu