CLLD tuleviku koosolek Mäos

18.04.2017

18.04.2017. aasta toimus Mäos Eesti Leader Liidu ja Maamajanduse Infokeskuse koostöös CLLD tuleviku 2020+ koosolek.

 

Eesti Leader Liidu Multifondide töörühma liikmete kohtumise teemaks oli LEADER tuleviku stsenaariumite loomine tuginedes LEADER deklaratsiooni sõnumitele Eestis. Päeva juhis Krista Kõiv Maamajanduse Infokeskusest. Multifondide rakendamine 2020+ tsenaariumite loomise koosolekuid on kavas jätkata ka edaspidi ja käesolev koosolek oli neist esimene. Tuleviku tsenaariumite loomise põhialuseks on ka edaspidi Tartu deklaratsioon. Mäos toimunud koosoleku kokkuvõtte koostasime tabeli kujul, et oleks hilisemalt võimalik edasiste koosolekute materjale lisada ning et lõpetuseks tekiks tervikpilt CLLD rakendamisest tulevikus.

Koosolekut kokkuvõttev tabel.

Pilte Mäos toimunud koosolekust, pildistanud Piret Leskova:

Lisainfo:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
info@leaderliit.eu