Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed kogunevad Roosna-Allikul.

12.12.2017

13.12.2017.a toimub Roosna-Allikul Eesti Leader Liidu juhatuse koosolek.

Koosoleku päevakorras on järgmised teemad:

  1. Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 juhtrühma Eesti Leader Liidu esindaja nimetamine
  2. 2018.a tegevuskava ja eelarve läbi vaatamine üldkoosolekule esitamiseks
  3. Imaveres 30.11.2017.a toimunud kommunikatsiooni töörühma koosoleku kokkuvõtte esitamine juhatusele
  4. ELL töörühmade tegutsemise põhimõtted
  5. Eesti Leader Liidu tegevjuhi konkurssi välja kuulutamine
  6. Jooksvad küsimused

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu