Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed said kaasatud Eesti Külaliikumise Kodukant poolt

10.08.2015

7.-9. august toimus Eesti külade XI Maapäev "Kuulakem, külad kõnelevad", Säreveres, Järvamaal. Eesti Külaliikumise Kodukant poolt kaasati ka Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed kärgede töörühma korraldusgruppi.

Laupäeval, 8. augustil toimusid Maapäeva raames ideeretked (kokku 35 retke), mille järgselt võeti kärgede töötoas kokku ideeretkel nähtu ja laekunud ettepanekud. Kokku oli viis kärge: tööhõive, elukestev õpe, turvalisus, küla- ja linnakogukondade koostöö, ning väliskoostöö. Kärgedes toimunud arutelude eesmärk oli leida ühisosa, mida külad ja Liikumine Kogukant koos saavad teha külade edendamiseks, kaarditada ootused ning teha ka ettepanekuid riigi tasandile.

Kärgedes toimunud arutelud panid osalejaid elavalt kaasa mõtlema  ning tõid välja maakogukondade jaoks olulised kitsaskohad.

Loe Eesti külade XI Maapäeva kohta ka Eesti Külaliikumise Kodukant kodulehelt.

Kokkuvõtte koostas:

Piret Leskova
Eesti Leader LIit