Eesti Leader Liidu liikmed pidasid aastalõpu üldkoosolekut Eistveres

20.12.2017

19.12.2017.a toimus Eistvere mõisa aida majas Eesti Leader Liidu liikmete üldkoosolek.

Üldkoosolekule eelnes ka kohtumine Henno Nurmsaluga, Nurmsalu Õigusabi OÜ-st, kellega koos arutati LEADER tegevusgruppide projektitoetuse taotlejate kohustusi ja tekkinud murekohti seoses riigihangete läbiviimise kohustusega. 


Pildil: Eesti Leader Liidu liikmed ja Henno Nurmsalu, pildistas Mirell Põllumäe.

Eesti Leader Liidu liikmete aastalõpu üldkoosolekul vaadati tagasi tehtule, tegevjuht andis liikmetele ülevaate 2017. aasta tegevuskava ja eelarve täitmisest. Eesti Leader Liidu 2017. aasta tegevustest on ülevaade kättesaadav ka meie kodulehel.

Kristiina Tammets andis Eesti Leader Liidu liikmetele ülevaate ELARD tegevustest ja edasistest plaanidest. ELARD tegevuste ülevaade on tegevuste lõikes kajastatud ka Eesti Leader Liidu kodulehel, ELARD lehel.

 
Pildil: Eesti Leader Liidu liikmed ELARD tegevustest ja tulevikuplaanidest ülevaadet saamas, pildistas Mirell Põllumäe.

Eesti Leader Liidu liikmete üldkoosolekul Eistveres kinnitati ka liikmete poolt Liidu 2018. aasta tegevuskava ja 2018. aasta eelarve, esitleti liikmetele plaanitava EV100 kingituse projekti ideed ning kinnitati ka Eesti Leader Liidu töörühmad ja nende juhid.  

Eesti Leader Liidu liikmed tervitasid ka uue liikme astumist Eesti Leader Liitu. 19.12.2017.a vaatas Eesti Leader Liidu juhatus läbi Pärnu Lahe Partnerluskogu poolt esitatud liikmeks astumise avalduse ning võttis Pärnu Lahe partnerluskogu vastu Eesti Leader Liidu liikmeks. 


Pildil: Eesti Leader Liidu tegevjuht, Piret Leskova annab üle tervitused uuele liikmele, tervitusi oli vastu võtmas Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevjuht, Mercedes Merimaa, pildistas Mirell Põllumäe.

Üldkoosoleku lõppedes tänati ka lahkuvat Eesti Leader Liidu tegevjuhi. Tänusõnad andis lahkuvale tegevjuhile üle Eesti Leader Liidu juhatuse esimees Valdek Haugas. 

 
Pildil: Eesti Leader Liidu juhatuse esimees, Valdek haugas, pildistas Mirell Põllumäe.

Päeva lõppedes jäädvustati Eesti Leader Liidu liikmeskonna ühine koosseis jõulutervitustega ka pildile.

 
Pildil: Eesti Leader Liidu pere, pildistas Mirell Põllumäe.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu