Eesti Leader Liidu märgukiri ministeeriumile Leader abikõlblikkuse teemal

05.10.2015

Maaeluministeeriumile esitai Eesti Leader Liidu poolt märgukiri LEADER tegevusgruppide uue perioodi kulude abikõlblikkuse teemal.

Ministeeriumi tähelepanu juhiti olukorrale, kus varaemad ministeeriumi poolsed väljaütlemised on tekitanud tegevusgruppides väga raskeid olukordi.

Märgukiri LEADER tegevusgruppide uue perioodi kulude abikõlblikkuse teemal.

Infot vahendas:

Piret leskova
Eesti Leader Liit