Õigusloome töörühm valis uue juhi

08.04.2024

8. aprillil 2024

8. aprillil kogunes Eesti LEADER Liidu õigusloome töörühm virtuaalsele koosolekule, et vaadata läbi Regionaal- ja põllumajandusministeeriumis valmiva LEADER rakendusmääruse uue versiooni eelnõu.

Tiiu Rüütle, kes on pikka aega täitnud õigusloome töörühma juhi ülesandeid, soovis need edasi anda ning töörühm valis üksmeelselt oma uueks juhiks Tiina Ivaski Valgamaa Partnerluskogust. Töörühmaga on viimastel kuudel liitunud Ilmi Aksli (Hiidlaste koostöökogu) ja Kadri Kuusmik (Virumaa koostöökogu).

Esimese muudatuste ringi läbinud LEADER määruse eelnõus teeb tegevusrühmadele endiselt kõige rohkem ostumenetluse läbiviimine ehk projektikulude mõistlikkuse tõendamine taotleja poolt. Töörühm jäi seisukohale, et taotlejale peaks jääma võimalus tõendada hindu lisaks hinnapakkumustele ka veebipoe kuvatõmmistega, olenemata soetavatava vara väärtusest. Teine murekoht on tehingute keelamine seotud isikutega, mis muudab abikõlbmatuks paljud vabaühenduste projektidega seotud kulud, sh projektijuhtimise, mida teeb juhatuse liige või töötaja. Samuti oli töörühm vastu PRIA ettepanekule pikendada menetlusaega.

Järgmine kohtumine ministeeriumi ja PRIAga toimub 10. aprillil. LEADER määruse uuendatud versioon jõuab avalikule kooskõlastusringile mai keskpaigas.

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu