Eesti Leader Liit on kahe uue esinduskogu liige

13.06.2019

PMAN ja ÜPP juhtkomisjon

2019. a. maikuust alates on Leader Liit esindatud Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) koosseisus ning juunis liitusime äsja moodustatud Ühise Põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 juhtkomisjoniga. Meie esindaja on juhatuse esimees Valdek Haugas ning asendusliige tegevjuht Triin Kallas.

PMAN moodustati 2005. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel antavate maaelu arengu ning põllumajandusaaduste tootmise ja töötlemise toetuste andmise ja toetuste kasutamise analüüsimiseks ning neis küsimustes ettepanekute tegemiseks; tootjatele riigi rahadest antavate laenusoodustuste suuruse määramise arutamiseks; maaelu arengu ning põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemise valdkonna teemade arutamiseks.

Ühise Põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 juhtkomisjoni eesmärgiks on

– kujundada Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika toetuste andmist reguleerivate õigusaktide kohta

– koordineerida ÜPP kava koostamist, teha ettepanekuid ja kujundada seisukoht ÜPP kava kohta enne Vabariigi Valitsusele esitamist.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

info@leaderliit.eu