Eesti Leader Liit osales Saarte Koostöökogu juhatuse koosolekul – Saarlased on töös arengustrateegia koostamisega.

28.11.2014

28. novembril toimunud Saarte Koostöökogu juhatuse koosoleku peateemaks oli uue perioodi arengustrateegia koostamise protsessi ja edasiste plaanide arutelu. Koosolekul osales ka Eesti Leader Liidust Piret Leskova, kes andis põgusa ülevaate liidu senistest tegevustest. Ühiselt arutleti ka Saarte Koostöökogu juhatuseliikmete ning tegevmeeskonnaga liidu võimalike tegevuste ning suundade üle tulevikus.

Saarte Koostöökogu tegevjuhi kt, Terje Ausi, sõnul on uus projektijuht, Ivar Ansper, usinalt ja motiveeritult töös uue strateegia koostamise protsessi läbiviimisega.  Ivar Ansper  andis koosolekul ülevaate seni tehtust ja planeeritavatest tegevustest seoses Saarte Koostöökoja arengustrateegia koostamisega.  

Ainult see, kes hoiab oma pilgu kaugel silmapiiril leiab oma õige tee. Silmapiirile vaadati ühiselt ka Saarte Koostöökogu juhatuse liikmete ning tegevmeeskonnaga ka Eesti Leader Liidu tegemiste osas. Saarte Koostöökogu juhatuse esimehe, Simmo Kikkas, sõnul viib vaid läbimõeldud ja organiseeritud koostöö sihile. Eesti Leader Liidu toest, tegevustest ja liikmete vahel jagatavast infost on Saarte Koostöökogu tegevjuhi kt Terje Ausi sõnul olnud talle,  tema töös väga palju kasu. Praegune ettevalmistav ja vana programmiperioodi lõpetav aeg on Terje Ausi sõnul üsna kiire ja väga töise iseloomuga ning igasugune koostöö on ainult teretulnud ja igapäevatööd hõlbustav. Saarte Koostöökogu juhatuse liikmed tõdesid ühiselt, et Eesti Leader Liidu panustamine liikmete abistamisele ja liikmete vahelisele infovahetusele on ka tulevikus väga oluline.

Piret Leskova
Eesti Leader Liit