Eesti LEADER tegevusgrupid said kutse osaleda Eesti-Vene piiriüleses koostööprogrammis

09.09.2016

7.-8. september toimus Peterburis Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi foorum.

Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2014-2020 abikõlbulik piirkond on Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti Eestis ja St. Peterburg, Leningradi ja Pihkva regioonid Venemaal. Foorumi eesmärgiks oli tõsta osalejate teadlikkust Eestį-Vene piiriülese koostöö programmist ning selle võimalustest ja nõudmistest ning anda osalejatele võimalus tulevaste projektipartnerįte leidmiseks.

Foorumil jagati vajalikku informatsiooni ja näpunäiteid tõhusaks piiriülese projekti idee arendamįseks.

Eesti-Vene Piiriülese koostöö Programm on suunatud kolmele strateegilisele eesmärgile:
A. Majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine mõlemal pool ühist piiri;
B. Ütriste probleemide lahendamine keskkonna, rahvatervise, ohutuse ja tu rvalisuse valdkondades;
C. Paremate tingimuste ja korra loomine isikute, kaupade ja kapitali liikumiseks. 
 
Strateegilised eesmärgid on toetatud temaatiliste eesmärkidega:
– Ettevõtluse ja VKE-de arendamine
– Keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine
– Toetus kohalikele ja piirkondlikele headele valitsemistavadele
 
Piiriüleses projektis peab osalema vähemalt kaks projekti partnerit, üks Eestist ja üks Venemaalt.
 
Foorumil osales:
 
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht